Dozorčí Rada ESUS NOVUM
Dozorčí Rada ESUS NOVUM

2019-05-23 22. května 2019 se zasedání Dozorčí rady Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM.

Během setkání byly prezentovány zpráva o činnosti Seskupení za rok 2018 a plán činnosti Seskupení na rok 2019.